Innstilling av hurtigbåt

Innstillinger av hurtigbåt:

Hurtigbåten over Ofotfjorden kan på kort varsel innstilles på grunn av tekniske, værmessige eller andre uforutsette hendelser uten å måtte stå til ansvar for passasjerens reise.

Det er innført et bestillingsystem på reise dagen før avgang, og der dette er mulig ved slike hendelser vil disse passasjerene bli kontaktet så snart som mulig for å evt. kunne ordne seg på annen måte 

 

Tlf. +47 922 21 059
 
hurtigbaat@evenestaxi.no